Training Mediationvaardigheden

Deze training is door Edumonde ontwikkelt voor zowel overheden als zakelijke dienstverlening. Bij deze training gaat het om het aanleren van mediationvaardigheden die direct toepasbaar en inzetbaar zijn en waarvan een preventieve werking uit kan gaan.

Niet ieder conflict vereist de inzet ven een professioneel opgeleide mediator. Een opleiding op vaardigheidsniveau kan binnen de eigen organisatie leiden tot:

  • Afname van stress bij de eigen medewerkers
  • Vaardiger maken van medewerkers in het directe contact
  • Verhoging arbeidssatisfactie van de medewerkers

Specifiek voor overheden zijn de effecten van premediation:

  • Een manier van geschillenoplossing dat leidt tot een grotere klanttevredenheid en dat hiermee de relatie tussen de gemeente en de klant verbeterd wordt.
  • Een manier van geschillenoplossing dat een groter onderdeel laat uitmaken van werkzaamheden in de bezwaarprocedure. Daarnaast is het de bedoeling dat de kwaliteit van de oplossing van deze geschillen vergroot wordt en dat vervolggeschillen voorkomen worden.
  • Het terugdringen van het volledig doorlopen van de formele bezwaar- en klachtenprocedures. Hieruit kan tevens het effect voortvloeien dat andere procedures sneller afgerond kunnen worden. Het terugdringen van het aantal bezwaarschriften is echter niet een doel op zich maar kan wel een positief neveneffect zijn.

Werkwijze
Via een korte theoretische toelichting zal de mediation aanpak worden toegelicht met specifieke aandacht voor de vereiste kwaliteiten van de mediator. Deelnemers zullen veel oefenen met rollenspelen die gebaseerd zijn op eigen casuïstiek. De cursusleiding zal via gericht feedback werken aan het aanbrengen en vergroten van de vereiste vaardigheden. Waarbij aandacht is voor de individuele leerwens van de deelnemer om in eigen kracht te komen staan.

Onderwerpen die tijdens de training aan bod komen zijn:

  • Mediationaanpak
  • Conflictstijlen
  • Gesprektechnieken, stellen van vragen
  • Oefenen met eigen casuïstiek

Duur
Duur van deze training is in overleg en wordt in company aangeboden.