Training Peermediation

Een onzeker gedichtje.

 

Iedereen is anders sommige vinden dat fijn om anders te zijn.
Maar sommige kinderen worden gepest en daarom zijn ze anders gaan ze denken.
Maar de kinderen die gepest worden willen niet meer anders zijn.

 

2014, geschreven door mijn dochter Roos, 9 jaar

 

Dit gedichtje van mijn dochter is de drijfveer voor Peermediation. Deze methode van leerlingbemiddeling (Peermediation) komt uit de Verenigde Staten. Vanuit verschillende onderzoeken is aangetoond dat dit een succesvolle manier is om agressie en geweld op scholen te vervangen door een geweldloze manier van hanteren en oplossen van conflicten door leerlingen zelf.
Edumonde Mediation, Training & Coaching gaat in op het vergroten van vaardigheden bij de leerlingen zelf, om conflicten adequaat op te lossen door middel van Peermediation.

 

De essentie van Peermediation is de wijze waarop we omgaan met de conflicten waar we in het dagelijkse leven mee te maken krijgen. Bij Peermediation gaat het niet om het steeds weer met leerlingen praten over problemen en als een politieagent tegenover de leerlingen staan. Het gaat juist om hen te leren op concreet gedragsniveau de door hen opgeroepen conflicten op te lossen. Het blijkt dat jongeren eerder luisteren naar leeftijdsgenoten (hun ‘peers’) dan naar ‘professionele’ volwassenen. Jongeren helpen elkaar in het vinden van oplossingen voor conflicten.

Opbrengst

Peermediation is onder meer succesvol omdat:

 • Jongeren een eigen taal spreken die niet altijd zo toegankelijk is voor
  volwassenen;
 • Jongeren het soort problemen waarin ze kunnen komen sneller en beter
  herkennen;
 • Jongeren sneller mogelijke voorstellen tot oplossingen onderkennen;
 • Jongeren, mits goed toegerust, volwassenen niet nodig hebben voor het beëindigen van hun conflicten. Zij kunnen dit zelf sneller, beter en efficiënter.

In een interview formuleerde een jongere het als volgt:
Een slim plan. Ik neem veel meer van leeftijdgenoten aan. Die begrijp ik. Die spreken tenminste straattaal. Ik ga toch niet naar het bejaardenhuis om iemand van 46 jaar om advies te vragen’.

De meerwaarde van Peermediation in de school is o.a.

 • Het creëren van een veilige school, waarin leerlingen/studenten met meer
  plezier naar toe gaan.
 • Het vergroten van het probleemoplossend vermogen van de school als geheel.
 • Minder schooluitval
 • De zorgcoördinatoren hebben meer tijd voor de ‘zwaardere’ conflicten en situaties waarvoor hun aandacht vereist is
 • De docenten komen meer toe aan hun onderwijsgevende taken
 • Het aan de maatschappij laten blijken dat het veilige klimaat volop aandacht krijgt en het actieve burgerschap een duidelijke concrete invulling krijgt
 • Tevredenheid van de inspectie

Werkwijze

Voordat de invoering kan starten leidt Edumonde Mediation, Training & Coaching docenten op tot begeleider/coördinator van het project Peermediation. Deze training duurt een dag. De begeleider draagt zorg voor de implementatie, fungeert als vangnet voor de peers en leidt ieder jaar nieuwe leerlingen op.
Tijdens deze dag zullen volgende aspecten aan bod komen:

 • wat is Peermediation
 • conflictstijlen
 • mediationaanpak
 • dvd materiaal
 • oefenen met methodiek
 • korte introductie van materialen

Trainer van deze training is: Deirdre Homminga
Van huis uit opleidingsdeskundige. Ruime ervaring als trainer en mediator in het bedrijfsleven, overheden en onderwijssector. Als trainer gespecialiseerd in Mediation, coaching en communicatie. In haar werk neemt ze de tijd en rust om zaken op te zetten. Ze wekt vertrouwen bij relaties door mee te denken en daarop actie te ondernemen. Trainingen geeft ze met enthousiasme en weet een goede groepssfeer te creëren.

Na training voor de begeleiders kunnen de peers (de leerlingen) opgeleid worden tot Peermediator. School kan er ook voor kiezen dit zelf te doen waarbij Edumonde ondersteuning biedt.